Goldrush: Data is het nieuwe goud

17‑12‑2019 Hylke van der Kolk 3 min.

Een nieuwe en veel gebruikte term is "data is het nieuwe goud" (oa. Rijksoverheid, ProRail, Heijmans, SAP). Bedrijven en overheden besteden veel energie en budget aan het op orde krijgen en het op orde houden van data. Zowel onder de noemer digitale transformatie als digitaal werken wordt steeds meer data verzameld en geregistreerd. Ook je collega's gebruiken steeds meer data voor hun werkzaamheden en beslissingen. Opslaan van data kost immers bijna niets. Of toch wel? Data moet ook worden beheerd. Wie is de eigenaar van de data die je opslaat? En wanneer kan je data verwijderen?

Het is niet eenvoudig om te achterhalen voor welke processen welke data wordt gebruikt. Het vastleggen welke processen welke data gebruiken is weer extra data om vast te leggen, zal zowel voor eenmalige als periodieke raadplegingen worden gebruikt en het gebruik zal ook regelmatig wijzigen.

Binnen een organisatie zelf is het vaak al lastig om data eenduidig en consistent op te slaan. Gebruik van andere begrippen, eenheden, afkortingen en welke data wordt vastgelegd varieert per afdeling, per applicatie, kan variëren per medewerker en zal veranderen in de tijd. Data komt vaak uit verschillende bronnen die verschillende afspraken hanteren bij het opslaan hiervan. Deze uitdaging is nog groter wanneer organisaties in een keten data uitwisselen.

Wanneer data in de supply chain automatisch wordt overgenomen neemt het belang toe om deze informatie op orde te krijgen. Afgelopen jaar heeft de Nederlandse supermarkt Albert Heijn aangegeven dat ze artikelen uit haar assortiment zal halen waarvan de data niet compleet of niet betrouwbaar wordt aangeleverd (zie afbeelding). Het leveren van onjuiste data heeft ook invloed op mogelijke aansprakelijkheid die uit deze onjuistheid kan ontstaan. Dit kan leiden tot meer retouren of tot aansprakelijkheid voor schade bij onjuiste specificaties.

Hiermee is het dus ook een onderwerp van wie verantwoordelijk is voor de correctheid van de data. Wie is de eigenaar van de data en van de processen om de data op orde te krijgen en te houden, is er een data steward aangewezen?

Neem gebruikers van de data (data verwerkers, medewerkers, leveranciers, klanten) mee in het belang van je data door concreet te maken wat de data voor je organisatie en supply chain betekent. Waarvoor wordt de data gebruikt en waar kan je het melden als informatie niet klopt. Hiermee wordt de noodzaak voor correcte data inzichtelijk gemaakt en zal hier sneller naar gehandeld worden. Goede contracten met leveranciers helpen natuurlijk ook.

Technische hulpmiddelen en informatie standaarden kunnen je organisatie helpen bij het op orde brengen en houden van informatie. Om een echte data driven organisatie te worden die het nieuwe goud kan delven geldt het volgende bekende gezegde: Culture eats strategy for breakfast. Daar kunnen geen processen of tools tegenop.

Moxio is actief in het verbinden van informatie ketens met een focus op infrastructuur en netwerken waar informatie voor beheer en onderhoud voor jaren tot wel tientallen jaren beschikbaar en betrouwbaar moet zijn.

Deel deze blog