Informatie-architectuur bij Moxio?

09‑11‑2016 Didi Groenhoff 4 min.

Moxio doet meer dan alleen het bouwen van software. We hebben niet alleen verstand van programmeren, maar weten ook hoe je complexe content goed en toegankelijk presenteert.

En dat moet ook wel. We leveren software voor de infrasector, zowel voor informatieoverdracht in grote bouwprojecten als voor informatie-uitwisseling in het beheer en onderhoud. Hier komen we dagelijks voor grote uitdagingen te staan in het tonen en verwerken van enorme hoeveelheden complexe informatie. Hoe organiseer je de informatielevering in grote bouwprojecten? En hoe maak je gigantische datasets over het nationale spoorwegnetwerk toegankelijk?

De hoeveelheden gegevens die in dergelijke projecten rond gaan zet je niet zo maar op een scherm. Wanneer niet goed wordt nagedacht over hoe de informatie getoond moet worden zullen gebruikers bepaalde informatie niet kunnen vinden. Daarnaast is het belangrijk dat gebruikers precies weten waar ze naar zitten te kijken, zeker omdat de geboden informatie in ons vakgebied vaak vrij ingewikkeld en moeilijk te doorgronden is. Daarom doen we bij Moxio meer dan alleen het tonen van data: wij maken grote hoeveelheden complexe data inzichtelijk en terugvindbaar.

Hierbij komt informatie-architectuur kijken. Maar wat doet een informatie-architect eigenlijk?

De simpele uitleg is dat een informatie-architect de content beschrijft, definieert, organiseert en wegen faciliteert waarlangs de gebruiker de content kan bereiken. Oftewel: de informatie-architect brengt alle (soorten) gegevens in kaart, denkt kritisch na, sorteert de boel en zet het op een slimme manier neer, waardoor er orde ontstaat in de chaos.

Dat klinkt vrij eenvoudig, maar informatie-architectuur is meer dan ‘gewoon’ kritisch nadenken. Een informatie-architect stopt niet na het vinden van de eerste mogelijke oplossing met nadenken, maar gaat door. Hij of zij neemt de tijd om meerdere, uiteenlopende oplossingen uit te werken, te vergelijken en te verbeteren, en stopt pas als er echt een goede interface ligt. Wie aan informatie-architectuur doet neemt de tijd om echt kritisch na te denken. Voor onze klanten levert dat echt goede applicaties op die aansluiten bij de taken die in deze applicaties verricht moeten worden.

Bij het opzetten van onze applicaties en interfaces besteden we veel aandacht aan de leefwereld van de gebruiker. Dat is tenslotte degene die gegevens terug moet kunnen vinden en kunnen bewerken. Daarbij schromen we niet om informatie los te trekken uit de structuur waarbinnen de klant denkt. Een aannemer in een bouwproject ziet informatie heel anders dan de beheersorganisatie die het vastgoed later moet gaan beheren. We proberen onze interfaces zo op te bouwen dat de aannemer informatie kan vinden en aanbieden in een workflow en omgeving die aansluiten bij zijn leefwereld. Gegevens die doorgeleverd moeten worden aan de beheersorganisatie ‘vertalen’ wij naar een format dat aansluit bij de wensen en taken van de beheerders. Zo willen we zorgen dat zowel aannemer als beheersorganisatie kunnen werken met functionaliteiten die de informatie op een manier weergeven die aansluit bij hun workflow. We werken aan het voorkomen van miscommunicatie, verwarring en slechte of onvolledige informatielevering.

Het weergeven van informatie op een wijze die past bij de taken van de gebruiker betekent dat we bepaalde gegevens op meerdere manieren aanbieden. Verschillende workflows vragen om verschillende views van de data. Ook hier schromen we niet om informatie van de klant uit context te halen, en aan te bieden in een nieuwe, bruikbaardere omgeving. We zetten onze branchekennis in om gegevens die bij de klant in verschillende bronnen en verschillende formats opgeslagen zijn samen te brengen in één applicatie, waarin werknemers snel en makkelijk het overzicht kunnen krijgen dat zij nodig hebben om hun specifieke werk uit te voeren. We presenteren data zo dat informatie uit verschillende bronnen aansluit op elkaar, en op de verwachtingen van de gebruiker. Dit bespaart werknemers veel tijd, voorkomt we miscommunicatie en zorgt we ervoor dat gegevens niet uit beeld raken doordat deze in ‘weer een andere’ database opgeslagen is.  

Na dit alles lijkt het alsof wij een informatie-architect in dienst hebben: iemand die iedere dag bezig is puzzels op het gebied van het structureren en tonen van content op te lossen. Maar zo is het niet helemaal. Informatie-architect, dat zijn we bij Moxio allemaal. Binnen Moxio moedigen we aan dat iedereen objectief nadenkt over informatie, gebruikers en hoe we deze werelden het best bij elkaar kunnen brengen. Iedereen die bij Moxio werkt, ongeacht de functie die hij of zij uitvoert, raakt ingewerkt in onze kennis over de infrabranche, en neemt deze mee in het bouwen van applicaties. Niemand heeft tenslotte meer verstand van de applicatie dan de developers en UX-designers die er tot over hun oren in zitten. Dat is een enorme uitdaging voor alle medewerkers, maar daar houden wij wel van. Samen maken we de beste applicaties die we de gebruiker kunnen bieden. 

Informatie-architectuur Design Data managment NL

Deel deze blog