Krachten bundelen: meer inzicht in data voor Lineair Asset Management

Samen met onze klanten denken we na over informatievraagstukken en verbeteringen in werkprocessen. Uit gesprekken met gebruikers in de railinfrasector kwam de volgende uitdaging naar voren:

Wanneer we onderhoudsplannen maken hebben we overzicht over de bestaande situatie nodig. Gaan we een overweg vervangen? Dan zoeken we op wat er aan beide zijden van de overweg op het spoor ligt. Daarbij willen we de eigenschappen weten van alle objecten die we tegenkomen, zodat we daar de status van het object uit kunnen afleiden. Het gaat hierbij om veel specialistische informatie die op verschillende niveaus wordt vastgelegd. Dit maakt het lastig om te zien welke objecten aanwezig zijn en welke eigenschappen deze objecten hebben. Daar komt nog bij dat voor veel van deze objecten Lineair Asset management wordt gevoerd, waardoor de eigenschappen van een object over de lengte kunnen verschillen.

Daar helpen wij graag bij!

Lineaire Asset Management en spooronderhoud

In dit informatievraagstuk gaat het specifiek om inzicht in de waarden van eigenschappen van objecten die lineair vastgelegd zijn: over de lengte van het object kunnen de eigenschappen verschillende waarden hebben. Dwarsliggers worden bijvoorbeeld voor een heel baanvak als één object geregistreerd. Maar het kan zijn dat de dwarsliggers lokaal een keer vervangen zijn door een ander type, beton in plaats van hout. Dan heeft de eigenschap ‘soort dwarsligger’ over de hele lengte van het object een bepaalde waarde (hout), behalve op die ene plek waar de dwarsliggers vervangen zijn. Daar is de waarde ‘beton’. De railinfra kent veel objecten waarbij eigenschappen lineair worden vastgelegd, zoals spoorstaven, ondergrond, ballast, etc. De combinatie van een grote hoeveelheid objecten, waarbij voor elke objectsoort andere specifieke eigenschappen van belang zijn, terwijl die eigenschappen ook nog eens over de lengte kunnen verschillen maakt het moeilijk overzicht te krijgen over de situatie op een bepaald stuk spoor. Overzicht dat nodig is om bepaalde taken te kunnen uitvoeren.

Uitwerken concept visualisatie

Visualisatie en doorontwikkeling

De objecten en een gedeelte van de benodigde data maakten wij al beschikbaar in bestaande applicaties. Eerder hadden we in deze applicaties al de verbinding gelegd tussen objecten die in de BIM-informatiestructuur niet verbonden zijn, maar in de werkelijke wereld weldegelijk gekoppeld zijn. Het duidelijk vaststellen van de fysieke realiteit gaf al een grote vooruitgang bij het tonen wat er op een bepaalde locatie op het spoor ligt. Hier hebben wij een visualisatie aan toegevoegd om vakspecialisten nog beter toegang te geven tot de gegevens die zij nodig hebben. Om de visualisatie te kunnen lanceren hoefden we alleen te bepalen welke van de reeds beschikbare data van belang was, en daar waarden van bepaalde eigenschappen aan toe te voegen.

Dit soort specialistisch werk doen we graag samen met gebruikers: zij weten het best wat zij nodig hebben. In samenspraak hebben we eerst de case van de te vervangen overweg opgepakt, en daarna de meest voorkomende (combinaties van) objecten en eigenschappen opgenomen in de visualisatie. De oplossing voor één concreet informatievraagstuk is hiermee de oplossing geworden voor meerdere cases, en kan uitgebreid worden naar de informatiebehoefte van verschillende techniekvelden.

 kenmerkvisualisatie orders en kenmerken

De volgende stap

Na deze eerste visualisatie, en tevreden gebruikers, was het tijd voor een volgende stap. In nieuwe gesprekken met vakspecialisten kwam naar voren dat er een andere, soortgelijke problematiek speelde bij de planvorming van projecten. Gebruikers waren ook meer tijd dan gewenst kwijt aan het opzoeken van reeds gepland onderhoud waarbij ze aan kunnen sluiten om krachten te bundelen, kosten te besparen en verstoringen voor reizigers en vervoerders te beperken. Na een gezamenlijke analyse bleek dat dat data hiervoor wel beschikbaar was, maar dat de vorm waarin deze toegankelijk was niet aansloot bij de behoeften van de gebruikers. Daarom hebben we een functie ontwikkeld waarmee gebruikers nu in dezelfde visualisatie kunnen zien welke werkzaamheden er de komende tijd op een stuk spoor gepland staan. Zo kunnen zij hun plannen hier op aanpassen. Dit is een toepassing die bij de start van het project niet in beeld was, maar het werk van de gebruikers nu wel een stuk makkelijker maakt.

“Met de kenmerkvisualisatie heb ik eindelijk goed inzicht in de objectinformatie van mijn gebied!"

M. Klaibeda Vakdeskundige Baan Noord-Oost - ProRail

De resultaten

  • Een interactieve visualisatie voor Lineair Asset Management, die inzicht geeft in objecten en eigenschappen over de lengte van het spoor.
  • Overzicht over objecten en locaties waar vernieuwing en onderhoud ingepland zijn.
  • Een flexibele opzet die uit te breiden is naar behoeftes van andere techniekvelden.
  • Een visualisatie die in de toekomst ook in andere applicaties gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het controleren van data van fysieke assets.
  • Een korte lijn en goed contact met de gebruikers van de tool.

Uit het enkelvoudige probleem van gebrek aan inzicht in Lineair Asset Management rond een overweg hebben we op deze manier iteratief een visualisatie gemaakt die lineaire eigenschappen inzichtelijk maakt in vele verschillende situaties, met de mogelijkheid nieuwe cases toe te voegen. Daarnaast hebben we in overleg en goede samenwerking met de opdrachtgever onvoorzien kunnen voorzien in een oplossing voor de informatiebehoefte rond planvorming op het spoor. En we blijven meedenken met specialisten om hen meer inzicht te geven in bestaande data. Ook voor u lossen we die puzzel graag op. 

Samen met ons deze uitdagingen oplossen?

Vacatures

Moxio is onder meer gespecialiseerd in het bijeenbrengen van verschillende bronnen en het visualiseren van de resultaten. Tonen van uiteenlopende soorten data in één heldere view schept overzicht, duidelijkheid en inzicht. Onze applicaties besparen uw organisatie tijd, gepuzzel en vergissingen. 

Ook je data laten werken of meer weten over het visualiseren, beheren en uitwisselen van data via de applicaties van moxio?