Regelbeheer: klaar voor de Omgevingswet

Vanaf 2021 zijn lokale overheden verplicht hun regelgeving te ontsluiten via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Organisaties als waterschappen en gemeenten staan nu voor de uitdaging zich voor te bereiden op deze overgang. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag hoe beleid inhoudelijk omgezet kan worden in een vorm die digitaal aan het DSO geleverd kan worden, maar ontstaat ook een zoektocht naar technische tooling waarmee deze slag gemaakt kan worden.

Samen ontwikkelen

Moxio heeft in gezamenlijk product-ownerschap met het Hoogheemraadschap Delfland de applicatie Regelbeheer ontwikkeld. Deze applicatie en het achterliggende informatiemodel bieden een omgeving waarin de transitie voor de ontsluiting naar de omgevingswet gecontroleerd gemaakt kan worden.

Door krachten te bundelen hebben we de domeinkennis van het Hoogheemraadschap kunnen samenvoegen met onze ervaring in het opzetten van breed toepasbare applicaties voor informatiemanagement. Het resultaat is een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke applicatie waarin lokale overheden hun beleid kunnen digitaliseren, beheren, in beslistabellen kunnen vatten en inzichtelijk kunnen maken voor zowel interne als externe raadplegers.

In het vroege voorjaar van 2018 is Regelbeheer in gebruik genomen door het Hoogheemraadschap Delfland. Beleidsmedewerkers van het Hoogheemraadschap hebben een start gemaakt met het omzetten van beleid van analoog naar digitaal, in de vorm van juridische en toepasbare regels. Dit zal er toe leiden dat gebruikers gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in de rechten en plichten die het beleid biedt op basis van activiteit en locatie. Naar aanleiding van het gebruik en wensen voor de toekomst trekken we samen op naar verdere ontwikkelingen.

Het informatiemodel

Bij het opzetten van de applicatie is veel aandacht uitgegaan naar het informatiemodel dat hierachter ligt: met vereende krachten en veel uitwisseling van ideeën en ervaring hebben we een datamodel opgezet dat lokale overheden kan ondersteunen in het overstappen naar digitale regelgeving. Er is aandacht besteed aan de vertaling naar juridische en toepasbare regelgeving, en het vastleggen van verbanden hierin.

 Interactie van Regelbeheer met betrokken partijen

 

De gebruikersinterface

De gebruikersinterface van de applicatie bestaat uit twee delen: een deel Beheer waarin lokale overheden hun regelgeving kunnen vastleggen, wijzigen en beheren, en een deel Raadplegen waarin interne en externe gebruikers de rechten en plichten die uit de regelgeving volgen kunnen inzien.

Het beheergedeelte bestaat uit een overzichtelijke omgeving waarin beleidsmakers hun beleid kunnen vastleggen. Juridische regels, toepasbare regels en de verbanden hiertussen zijn zo ingericht dat regelgeving gemakkelijk geautomatiseerd vastgelegd en doorlopen kan worden.

Voor raadplegen kan een gebruiker na invullen van een aantal benodigde gegevens in een heldere interface gemakkelijk zien welke regelgeving geldt, en welke gevolgen dit heeft voor zijn situatie. De belangrijkste ingangen zijn activiteit en werkingsgebied. Om het aangeven van werkingsgebieden ook voor niet ingevoerde gebruikers gemakkelijk te maken is het mogelijk op de kaart een geografische locatie te selecteren. De applicatie zet deze invoer met informatie uit de ArcGIS-omgeving om in werkingsgebieden die op deze plek van kracht zijn. Zo maken we het voor de gebruiker eenvoudig om helder en compleet inzicht te krijgen in de geldende regelgeving.

Aansluiting bij het DSO

Uiteraard wordt ook veel aandacht en zorg besteed aan het technisch mogelijk maken van de aansluiting bij het DSO en de bijbehorende uitwisseling met STTR, STOP en TPOD. Zo zorgen we dat lokale overheden met deze applicatie ook technisch aan alle verplichtingen die het DSO hen stelt kunnen voldoen. Bij het opzetten van de applicatie zijn voorbereidingen getroffen om uitwisseling in de toekomst mogelijk te maken. Inmiddels hebben we samen met het DSO een succesvolle praktijkproef afgerond waarin is aangetoond dat uitwisseling met STTR goed verloopt.


 

Sluit aan bij de ontwikkeling van regelbeheer

Samen met het Hoogheemraadschap Delfland is Moxio er in geslaagd in korte tijd de applicatie neer te zetten. Met Regelbeheer heeft Delfland alle technische ondersteuning die nodig is om de overgang naar het DSO en het digitaal uitwisselen van regelgeving te maken. Samen ontwikkelen we verder om de applicatie nog gebruiksvriendelijker te maken en altijd up to date te zijn met de laatste ontwikkelingen rond de Omgevingswet. We nodigen geïnteresseerde partijen van harte uit om samen met ons deze weg te vervolgen.

Is het voor uw organisatie ook van belang goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet? Bent u op zoek naar tooling waarin dit proces wordt ondersteund? Informeer dan naar de mogelijkheden om aan te sluiten, of vraag een demo van Regelbeheer aan! 

Regelbeheer: Klaar voor de omgevingswet 

Bron: youtube - Hoogheemraadschap Delfland

Meer weten?

Neem hiervoor contact op met Hylke van der Kolk (via DigitaalRegelbeheer@moxio.com of 015-268 25 92).

Samen met ons deze uitdagingen oplossen?

Vacatures

Moxio is onder meer gespecialiseerd in het bijeenbrengen van verschillende bronnen en het visualiseren van de resultaten. Tonen van uiteenlopende soorten data in één heldere view schept overzicht, duidelijkheid en inzicht. Onze applicaties besparen uw organisatie tijd, gepuzzel en vergissingen. 

Ook je data laten werken of meer weten over het visualiseren, beheren en uitwisselen van data via de applicaties van moxio?