Samenwerken aan duurzaamheid

CO2 reductie, CO₂ Prestatieladder

Moxio is in 2015 gestart met het inzichtelijk maken van haar CO2-uitstoot. Over 2015 is de eerste CO2-footprint opgesteld. Het doel hiervan is uiteindelijk om in de komende jaren het CO2-prestatieladder certificaat van de SKAO te behalen en bij te dragen aan een duurzamere wereld. 

In september 2018 hebben we het certificaat niveau 5 behaald van de CO2-prestatieladder. 

Partners

Om duurzame resultaten te behalen bundelen we krachten met onze klanten, leveranciers en andere bedrijven, overheden en consumenten naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen.

Oproep aan ketenpartners: Hebben jullie ideeën om het energieverbruik van Moxio en de uitstoot van CO2 verder te verminderen, laat het weten! Neem contact op met  om gezamenlijk de uitstoot te verminderen.

Communicatie

Onze voortgang en initiatieven communiceren we zowel intern als publiek via internet, intranet, nieuwsbrieven en social media.

CO2 reductiedoelstellingen en maatregelen

In ons CO2 management plan wordt onderbouwing en inzicht gegeven in onze emissies, stellen wij doelen en nemen we effectieve maatregelen om in 2022 een reductie van 25% van de CO2-uitstoot  te realiseren (t.o.v. 2015). Moxio is gecertificeerd volgens niveau 5 van de CO2 prestatieladder.

De reductiedoelstellingen richten zich zowel op onze directe als indirecte emissies en worden beschreven in ons CO2 reductie plan