Innovatieve en gebruiksvriendelijke oplossingen voor complexe processen

Web-applicaties voor inzicht in infra-data, beheer en informatieoverdracht.

Aantallen ervaring, validaties en gevisualiseerd

Maakt Moxio ook het verschil in uw organisatie?

Wel als u één of meerdere van de volgende problemen kent:

 • Informatie is verspreid over verschillende bronnen.
 • Samenbrengen/laten aansluiten van gegevens uit verschillende bronnen is lastig en bewerkelijk, waardoor informatie niet ten volle benut wordt.
 • Versiebeheer is een probleem.
 • Onvolledige informatieleveringen bij de oplevering van grote projecten, doordat het overzicht op documentvragen en geleverde gegevens te wensen over laat.
 • Geleverde informatie heeft niet altijd de gewenste kwaliteit.
 • Samenwerking met meerdere partijen in één project maakt het onder controle brengen van deze problemen nog moeilijker.

Applicaties ontwikkelen we samen door kennis te delen en iteratief te werken

Kennis delen, Probleem definitie, Proof of concept, Ontwerp en ontwikkeling, Implementatie

Inzicht in informatie en controle over informatieoverdracht

Moxio brengt informatie uit verschillende bronnen bijeen in overzichtelijke applicaties. Met onze vakkennis op infra-gebied zorgen we ervoor dat grote en complexe datasets worden getoond op een inzichtelijke manier die aansluit op de behoeften van de gebruikers. Zo maken we gegevens inzichtelijk, begrijpelijk en bruikbaar.

Naast inzicht in bestaande informatie biedt Moxio ook controle over invormatieoverdracht. In onze applicaties kunnen informatiestructuren gedefiniëerd en informatie-eisen vastgesteld en toegankelijk gemaakt worden. Het proces van informatieoverdracht wordt hiermee beheersbaar en controleerbaar. Door middel van gegarandeerd versiebeheer en verschillende vormen van kwaliteitscontroles en validaties op individuele documenten, tekeningen en datasets maken we een flinke kwaliteitsslag mogelijk.

De voordelen die Moxio uw organisatie kan bieden

 • Één centraal uitwisselpunt voor informatie.
 • Inzicht in informatie door het slim bijeenbrengen van verschillende bronnen.
 • Versiebeheer gegarandeerd.
 • Kwaliteitscontrole op volledigheid van informatielevering.
 • Kwaliteitscontrole op inhoud van tekeningen, documenten en datasets.
 • Monitoring van voortgang informatieoverdracht.

Complexe problemen oplossen

Krachten bundelen: meer inzicht in data voor Lineair Asset Management 

Verbeter de kwaliteit van infrastamdata met de oplossingen van Moxio

Digitaal Regelbeheer: klaar voor de Omgevingswet

Web-based software applicaties voor de infrabranche

Regelbeheer

Locatie- en activiteitgebonden regelbeheer

Raadplegen, opstellen en beheren van regelgeving.

Objectbrowser

Asset management

Verbinden van verschillende databronnen en weergeven in interactive visualisaties. 

NEXTview

Visualisatie van infradata

Slim samenbrengen van tekeningdata. 

BIM manager

Regelgeving

Vast leggen en visualisatie van de informatiestructuur en communiceren van de informatievraag.

Objectenregister

Informatieoverdracht grote infraprojecten

Samenwerking tussen meerdere partijen voor levering, validatie, kwaliteitscontroles en oplevering.

Wij werken o.a.
samen met:  

Hoogheemraadschap Delfland