privacy

We verzamelen en registreren het liefst zo min mogelijk gegevens van onze gebruikers. Toch hebben we soms meer informatie nodig, bijvoorbeeld om je te te informeren en te betrekken bij de ontwikkeling van onze producten en diensten.

We zullen je gegevens zorgvuldig behandelen en ervoor zorgen dat je privacy gewaarborgd blijft.