Software voor informatiemanagement

 

Objectenregister

OTL-Manager

Digitaal Regelbeheer

 Objectenregister   OTL Manager   Regelbeheer

Informatieoverdracht en -beheer van infrastructuur, netwerken en vastgoed

Beheer van object type libraries (OTL) en lifecycle asset informatiemodellen

Integraal beheren en raadplegen van interne en externe regelgeving. 

Digitaal regelbeheer sluit aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Meer informatie over
het objectenregister

Meer informatie over
de OTL-manager

Meer informatie over
digitaal regelbeheer

Eigenschappen

BIM, COINS, OTL, IFC, VISI, NTA

 

OTL, data dictionary, asset lifecyclemodels, vocabularies, NTA, NEN2660

Toepasbare regels, omgevingswet, omgevingsvisie, DSO, STOP/TPOD, STTR

Branches

Infra-, Netwerk en Vastgoedbeheerders, Aannemers, industrie

Infra-, Netwerk en Vastgoedbeheerders, Aannemers, industrie, Waterschappen

Waterschappen,  Gemeenten, Provincies

 

 

 

 

Data-driven oplossingen voor beheer van infrastructuur, netwerken en digitaal regelbeheer

 

 


 

Inzichtelijke data middels visualisatie

Er wordt veel gebruik gemaakt van technische tekeningen bij datacommunicatie in de infrastructuur. In onze applicaties combineren we  data uit diverse bronnen, waaronder data uit technische tekeningen. Hierdoor wordt de dataset integraal te gebruiken en wordt de kwaliteit beter te controleren. Bovendien kunnen er nieuwe inzichten worden gevormd. Innovaties en ontwikkelingen zitten in ons dna, zodat we het werk van infrabeheerders kunnen verbeteren.

Samen ontwikkelen

Het informatiemodel of lifecycle asset informatie model van iedere organisatie en/of project is verschillend. Door de model gebaseerde opzet van onze producten kan, in goed overleg met uw organisatie,  het product ingericht worden op de relevante informatiebehoefte.

 

 


 

 

Moxio biedt een suite van producten voor  informatievoorziening voor asset managers en organisaties met een digitale ambitie.

Graag geven we meer uitleg over onze producten en hoe Moxio jouw organisatie en project kan ondersteunen.

Neem hiervoor contact met ons op via: .

Lees meer in onze cases: