Software voor informatiemanagement

Data-driven oplossingen voor beheer van infrastructuur, netwerken en regelbeheer

 


 

Inzichtelijke data middels visualisatie

Er wordt veel gebruik gemaakt van technische tekeningen bij datacommunicatie in de infrastructuur. In onze applicaties combineren we  data uit diverse bronnen, waaronder data uit technische tekeningen. Hierdoor wordt de dataset integraal te gebruiken en wordt de kwaliteit beter te controleren. Bovendien kunnen er nieuwe inzichten worden gevormd. Innovaties en ontwikkelingen zitten in ons dna, zodat we het werk van infrabeheerders kunnen verbeteren.

Samen ontwikkelen

Het informatiemodel of lifecycle asset informatie model van iedere organisatie en/of project is verschillend. Door de model gebaseerde opzet van onze producten kan, in goed overleg met uw organisatie,  het product ingericht worden op de relevante informatiebehoefte.

 

 


 

Lees meer over het Objectenregister

Lees meer over Regelbeheer

Oplossingen

Moxio ontwikkelt webbased applicaties voor het visualiseren, beheren en uitwisselen van informatie.

Onze product suite omvat: 

 • Objectenregister (assetregister)
  Informatieoverdracht en (tijdelijk) beheer van infraprojecten 
 • OTL Manager
  Beheer van object type libraries en lifecycle asset informatiemodellen
 • Regelbeheer 
  Integraal beheren en raadplegen van interne en externe regelgeving.
  Regelbeheer sluit aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 • Digitaal Loket
  Ondersteuning voor beheren en uitwisselen van technische tekeningen en datavalidatie

 


 

 

Moxio biedt een suite van producten voor  informatievoorziening voor asset managers en organisaties met een digitale ambitie.

Graag geven we meer uitleg over onze producten en hoe Moxio jouw organisatie en project kan ondersteunen.

Neem hiervoor contact met ons op via: .

Lees meer in onze cases: