Objectenregister

Het assetregister dat een gedegen basis biedt voor iedere informatieoverdracht.

Het Objectenregister (ook wel CMDB) biedt een heldere ondersteuning voor het proces van informatieoverdracht in grote infra-projecten. In het Objectenregister kan een heldere informatievraag vastgelegd worden. Leveranciers zien gemakkelijk of hun levering compleet is, en vakspecialisten van de ontvangende organisatie hebben de mogelijkheid vroeg in het proces mee te kijken en feedback te geven, waardoor kwaliteitsverbeteringen tijdig kunnen worden doorgevoerd. Het Objectenregister ondersteunt assetmanagers in het verkrijgen van een volledige, kwalitatief hoogwaardige informatielevering.
Het Objectenregister sluit aan bij de BIM methodiek.

 

Oplossingen voor soepel assetmanagement

Komen de volgende problemen op het gebied van informatieoverdracht bekend voor? Ontdek op deze pagina hoe het Objectenregister oplossingen biedt!

 •  Informatie over assets is verspreid over en moet geleverd worden aan verschillende bronnen.
 • Gegevens bestemd voor verschillende bronnen laten zich niet gemakkelijk samenvoegen, waardoor inzichten die uit beschikbare informatie gehaald zouden kunnen worden verborgen blijven.
 • Grote projecten kennen een gebrek aan overzicht op documentvragen en hieraan gerelateerde geleverde informatie, wat leidt tot onvolledige informatielevering.
 • Geleverde informatie heeft niet altijd de gewenste kwaliteit. Door gebrek aan overzicht is het lastig leveranciers hier op tijd op aan te spreken.
 • Versiebeheer in informatieleveringen levert problemen op.
 • Samenwerking van meer dan twee partijen in één project maakt het onder controle brengen van deze vraagstukken een nog grotere uitdaging.

 

Het Objectenregister 

Interactie van het Objectenregister met betrokken partijen

 

Instelbaar op jouw project

Het Objectenregister wordt ingericht naar de informatiestructuur van jouw organisatie, project en/of opdrachtgever. Configureer een bestaande structuur van assets en bestandsvragen in, of vraag ons advies bij het aanscherpen of ontwikkelen van een dergelijke structuur. Een gedegen informatiestructuur leidt tot een scherpe, concrete informatievraag, waardoor het voor alle betrokken partijen duidelijk is wat er geleverd moet worden en in welke vorm. Naast een objectenstructuur en bijbehorende bestandsvragen kunnen ook op objectniveau gegevens (uit bijvoorbeeld) SAP geïmporteerd worden. Een gedegen basis van het project staat hierna gereed.

Assets kunnen worden ingedeeld in contracten, overdrachten en leveringen. Door leveranciers te koppelen wordt per leverancier inzichtelijk wat de informatieverplichtingen zijn en de voortgang. Niet alleen kan de leverancier zien wat er geleverd moet worden, de ontvanger ziet hiermee ook gemakkelijk of alles daadwerkelijk geleverd is en kan dit beoordelen.

 

Toegankelijkheid, verrijking en versiebeheer

De gegevens in het Objectenregister zijn gedurende de loop van het project voor de betrokken partijen beschikbaar, ook als informatie nog niet officieel doorgeleverd is. Moeten wachten tot de laatste levering tot documenten en tekeningen ingezien kunnen worden is hiermee voor de beheerder verleden tijd. Gedegen versiebeheer zorgt ervoor dat je altijd de meest recente gegevens ziet. Daarnaast zetten wij onze domeinkennis op het gebied van infra- en gebouwbeheer zo in dat we gegevens samengevoegd visualiseren, waarmee we de informatie verrijken. Inzicht in de te realiseren situatie is nooit makkelijker toegankelijk geweest.

  

Kwaliteitsverbetering en compleetheidstoets

De toegankelijkheid van gegevens zorgt ervoor dat reviewers/informatiebeoordelaars van de ontvangende partij vroeg in het proces kunnen zien wat geleverd is, en direct aan kunnen geven of de leveringen voldoen aan de eisen qua kwaliteit en compleetheid. Commentaren worden in het Objectenregister, en zelfs in documenten, toegevoegd en afgehandeld. Met goed versiebeheer zorgen we dat doorgevoerde verbeteringen duidelijk zichtbaar zijn, en beoordelaars altijd naar de meest recente versie kijken. Door deze korte iteratieslagen kunnen eventuele fouten snel verbeterd worden, en kan voorkomen worden dat deze zich in latere leveringen herhalen.

Direct na levering, voor menselijke beoordelaars in actie komen, worden documenten, tekeningen en kenmerken automatisch gevalideerd. Dit kan variëren van een kenmerk dat tussen bepaalde waarden moet liggen betreffen, tot bijvoorbeeld de controle of een onderhoek in een tekening volledig en correct is ingevuld. Hiermee wordt de handmatige controlelast van de ontvanger verlicht. Specificaties voor validaties kunnen worden aangeleverd bij onze ontwikkelaars, en op de wensen van de klant worden aangepast.

Deze combinatie van automatische en menselijke controle zorgt voor een flinke kwaliteitsverhoging in de informatie: de leveringen die geaccepteerd worden zijn ook daadwerkelijk correct.

  

Voortgang en doorlevering

Het Objectenregister kent een dashboard waarop de voortgang in de informatielevering goed gevolgd kan worden. Door indeling in contracten en overdrachten kan op ieder moment in het proces getoetst worden of de informatielevering en toetsing op schema loopt. Daarnaast biedt het Objectenregister verschillende ingangen tot gegevens, waarmee de beschikbare gegevens makkelijk vanuit verschillende perspectieven benaderd kunnen worden.

Ben je compleet? Wanneer alles geleverd is en de toetsen heeft doorstaan worden gegevens uit het Objectenregister naar de vastgelegde doelbestemmingen geëxporteerd. In één keer alles op de juiste plek, en goed toegankelijk voor de hele beheersorganisatie.

 

De voordelen die het Objectenregister kan bieden

 • Heldere informatievraag
 • Overzicht over leveringen
 • Gegevens altijd en overal beschikbaar
 • Gedegen versiebeheer
 • Gebaseerd op domeinkennis
 • Geautomatiseerde validatie
 • Goede ondersteuning van het beoordelingsproces

 Volledige en kwalitatief hoogwaardige informatielevering voor jouw assetmanagement

 

Meer weten?

Geïnteresseerd in wat het Objectenregister voor jouw project kan betekenen? Neem voor meer informatie of een demo contact op met .

Onze web-based software applicaties 

 

Regelbeheer

Locatie- en activiteitgebonden regelbeheer

Raadplegen, opstellen en beheren van digitale regelgeving.

 

Objectbrowser

Asset management

Verbinden van verschillende databronnen en weergeven in interactive visualisaties. 

 

NEXTview

Visualisatie van infradata

Slim samenbrengen van tekeningdata. 

 

BIM manager

Regelgeving

Vast leggen en visualisatie van de informatiestructuur en communiceren van de informatievraag.

 

Objectenregister

Informatieoverdracht grote infraprojecten

Samenwerking tussen meerdere partijen voor levering, validatie, kwaliteitscontroles en oplevering.

 

OTL Manager

Rechtlijnige informatiebenaming

Overzicht van informatiebenaming voor alle betrokken partijen met een gestructureerd en gezamelijk wijzigingsproces.