Bedrijfswaarden van Moxio

De waarden die op deze pagina worden besproken komen bij een groot gedeelte van de werknemers bij Moxio overeen. We vertellen je met enthousiastme wie wij zijn want we zijn er trot op en zo kun je sneller een idee krijgen of je jezelf bij ons ziet passen. De waarden worden binnen Moxio bij sommige activiteiten in het achterhoofd gehouden, zoals prioriteren tijdens overleg en functioneringsgesprekken.

Van klant naar ambassadeur

Tijdens projecten werken we van het begin tot het eind nauw samen met de klant. We proberen door beheersing van domeinkennis op een gelijk level met de klant te communiceren over hun wensen en creëren oplossingen die hier zo goed mogelijk op aansluiten. Door deze gelijkwaardige samenwerking zijn de betrokken klanten vaak enthousiast over het resultaat omdat zij hier een groot deel aan hebben bijgedragen. Ze worden vaak ambassadeurs van Moxio in hun eigen kringen.

Oplossingen voor de toekomst

We creëren graag producten met oog op de toekomst, waar we op kunnen voortbouwen in nieuwe situaties. We kiezen liever voor de langere maar goede weg dan de snelle maar rommelige oplossing.

Own (sh)it

We zijn een klein bedrijf, wat betekend dat ieders bijdrage invloed heeft op het geheel. Mensen kunnen gemakkelijk zelf projecten initiëren als ze hier waarde in zien en worden vrij gelaten hier zelf invulling aan te geven. Dit komt ook met een flinke dosis eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast staat dit thema ook voor het feit dat we door de platte structuur ook allemaal collectief eigenaar zijn van de kwaliteit van ons product en de duurzaamheid hiervan in de toekomst. Er wordt verwacht dat iedereen uitkijkt naar manieren om dit te waarborgen, zwaktes hierin uit te spreken en samen op te lossen.

"Wir schaffen die" uitdagende vraagstukken

Bij Moxio gaan we de uitdaging aan, heffen we het hoofd en zijn we niet bang voor ogenschijnlijk moeilijke projecten. Met een kundig team verzorgen we menig moeilijk problem van een uitkomst  en we halen plezier uit het een stapje hoger tillen van het resultaat. Net zoals een raadsel plezier geeft aan de mens, halen wij plezier uit het vinden van een oplossing voor dataproblemen.

Koppigheid

Bij betrokkenheid en het waarborgen van kwaliteit komt ook een zekere koppigheid. We hebben regelmatig een mening over hoe problemen moeten worden aangepakt om te zorgen voor een duurzame oplossing. Hier hoort ook bij dat we vaak voet bij stuk houden omtrent voorwaardes voor oplossingen.